Monteverdi leefde op het grensvlak tussen de Renaissance en Barok en was in beide stromingen thuis. Het bijzondere van deze componist is dat hij naar eigen smaak experimenteerde met nieuwe vormen van muziek. Monteverdi stelde de tekst boven de muziek: ‘prima la parole e poi la musica’. Vanuit deze overtuiging brak Monteverdi met de oude regels van de polyfonie. Uiteraard wilde de oude garde niets van deze ‘nieuwigheden’ weten, maar de componisten uit de Barok waren deze wegbereider alleen maar dankbaar.  Monteverdi, componeerde madrigalen, opera’s en kerkmuziek zoals de Mariavespers.